GEJDOŠ Michal - 0905 869912 - Liptovský Mikuláš Iľanovo 

Cenník palivového dreva platný od 21.4.2022 

OBJEDNÁVKY NA VŠETKO PALIVOVÉ DREVO SÚ POZASTAVENÉ DO 1. Augusta 2022. AKTÍVNE OBJEDNÁVKY SA VYBAVUJÚ PRIEBEŽNE 

... 

 

9 kubíkový kontajner hádzaného štiepaného dreva (poväčšine 30cm +-). Cena aj s dovozom a vysypaním v LM a blízke obce: 

Štiepané smrekové triesky jednej dĺžky: XXX€ 

Štiepané tvrdé listnaté (buk,dub,javor): xxx€ 

Miešané mäkké ihličnaté a tvrdé listnaté (1:1): xxx€ 

 

9 kubíkový kontajner smrekových kánikov s dovozom. Občas k dispozícii iba nízke (10-25cm) vhodné na rozrúbanie iba sekerou: 

Kániky mäkké ihličnaté: XXX€ 

Kániky tvrdé listnaté mix dĺžok 10-25cm: XXX€

 

Smrekové odrezky s dovozom a vyklopením dozadu: 

3ks balíkov v dĺžke 4m, spolu 6 priestorových metrov: XXX€ 

 

Smreková dvoj/štvor metrovica. Priemer zväčša 15-50cm. Cena s dovozom a vyložením hydraulkickou rukou:

12 uložených priestorových metrov: XXX€