Výkup železa a farebných kovov

Medený šrot - výkup Hliníkový šrot - výkup

Železný šrot

Po železný odpad si prídeme sami, naložíme a zabezpečíme váženie na digitálnych váhach. V prípade potreby vieme zabezpečiť delenie železa a železných konštrukcií plameňom. Kompletnú likvidáciu vyrobno technologických zariadení a strojov.

Farebné kovy

Vykupujeme meď, hliník, mosadz a bronz, antikor (nerez), očistené vodiče a FeAl vodiče, tlačiarenské kovolisty, špony z obrábania materiálu. Elektromotory a farebné kovy pevne spojené s inym materiálom.

Elektronický odpad

Relé, ističe, konektory a kontakty.

Cenník

Ceny sú veľmi pohyblivé a menia sa každý týždeň. Pre aktuálne ceny sa môžete informovať na telefónnom čísle 0905 869912